Zasady BHP w prowadzeniu gastronomii.

Zasady BHP w prowadzeniu gastronomii.

Jako właściciel punktu gastronomicznego musisz wykazać się odpowiedzialnością nie tylko za siebie, ale za wszystkich pracowników, a także osoby, które mają jakikolwiek kontakt z żywnością. Jakiekolwiek odchylenie od normy może skutkować karą od Głównego Inspektora Sanitarnego, a czasami nawet zamknięciem biznesu. Jak do tego nie dopuścić?

Odpowiednio dobieraj pracowników

Sam musisz dopilnować tego, by osoby pracujące w Twojej firmie miały ważne książeczki sanepidowskie i regularnie wykonywały wymagane badania. Zatrudniając pracowników na czarno, czy ignorując brak książeczki zdrowia, nie tylko musisz liczyć się z poważnymi konsekwencjami, ale również stwarzasz zagrożenie dla klientów resturacji.

Utrzymuj porządek

Polskie prawo dość rygorystycznie podchodzi do kwestii czystości w zakładach gastronomicznych, jednak czyni to wyłącznie dla dobra klienta, oraz Twojego. Pamiętaj, aby regularnie czyścić naczynia, blaty, na których przygotowujesz posiłki oraz salę, w której klienci je spożywają. Musisz również zadbać o to, by Twoi pracownicy znali wyznaczone normy.

Nieupoważnionym wstęp WZBRONIONY!

Takie ostrzeżenie zawieś w odpowiednich miejscach i rygorystycznie go przestrzegaj. Jest ku temu dobry powód – jak wcześniej napisano, obsługa przed przystąpieniem do pracy musi przejść szereg badań, których klienci nie przechodzą. To właśnie dlatego nie powinni być wpuszczani do kuchni czy toalety pracowniczej – istnieje bowiem szansa, że nieświadomi niczego chorują na jakąś ciężką przypadłość, którą mogą zarazić pracowników, a ci z kolei przenieść ją na klientów.